Generelt

Fordelingen af flygtninge starter hos Udlændingestyrelsen. Når flygtninge får opholdstilladelse, henviser (visiterer) Udlændingestyrelsen dem samtidig til den kommune, hvor de skal bo igennem integrationsprogrammet.

Udlændingestyrelsen fastlægger hvert år kvoter for fordeling af nyankomne flygtninge mellem kommunerne. Kommunerne aftaler så vidt muligt selv indbyrdes fordelingen af nyankomne flygtninge indenfor den pågældende region.

Du kan læse den nyeste kvoteliste her.

For at forberede kommunerne på at modtage kvoteflygtningene, laver Udlændingestyrelsens hvert år en profil af de flygtningegrupper, der forventes at komme til landet. 

Profilen over flygtningegrupper indeholder en beskrivelse af både spontane asylansøgere som styrelsen forventer vil rejse ind i landet, samt kvoteflygtninge, der typisk skal genbosættes direkte fra flygtningelejre administreret af FNs flygtningeorganisation UNHCR.

Profilbeskrivelsen sendes til kommunerne via Udlændingestyrelsens nyhedsbrev. Herudover sendes den på e-mail direkte til medarbejdere i kommunerne, der arbejder med visitering til boligplacering. Beskrivelsen udsendes som regel omkring årsskiftet, når det er besluttet, i hvilke lande årets kvoterejser afholdes.

 


 

 

Opdateret 19.09.2016